Provozovatel:


Coolinzerce.cz je inzertní portál, který je provozovaný fyzickou osobou: Pavol Zbončák, IČO: 44863136, Adresa: Podzávoz 2499, 02201 Čadca, Číslo živnostenského rejstříku: 520-21831
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna -  Účet: 4137977013/0800
 
Portál umožňuje zpoplatněné zveřejnit nabídku zboží,služeb a jiného majetku soukromých osob ale i podnikatelských subjektů. 


Podnikatelské společnosti mohou inzerovat přímo svou podnikatelskou činnost.

 
 
 Cena Inzerce:
 
Propagace E-shop 1000 Kč / 1 rok.
 
Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Coolinzerce.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a odbornou péčí, takže aby minimalizace všech případných rizik, která by při řádném využívání služeb Coolinzerce.cz mohla vzniknout, ať už třetím osobám.

Kategorie Ubytování za skvělé ceny se řídí dle platného ceníku. https://www.ubytkozaskveleceny.cz/baliky-pro-ubytovatele Kategorie Ubytování za skvělé ceny je jen reklamní kategorie portálu: Ubytkozaskveleceny.cz 
 

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu  uživatele i bez jejich předchozího oznámení služby Server upravuje nebo inovuje.
 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění.


Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.